Category Archives: Altres

Mercè Corretja: «Em crec el termini de divuit mesos. I el Parlament també se’l creu»

Mercè Corretja imparteix avui la sessió El desenvolupament del procés de transició nacional en clau interna en el marc dels cursos de l’àrea de dret Transicions nacionals i processos constituents.

Carme Junyent: «Qüestionar el gènere és no haver entès res»

Des de dissabte, la lingüista Carme Junyent es qüestiona La llengua i la cultura, són indestriables? dintre del curs de l’àrea de llengua Intercanvis lingüístics i processos sociolingüístics a l’àrea mediterrània.

Xavier Serra i Labrado: «Després d’haver llegit Crexells no puc admirar cap periodista posterior»

Xavier Serra i Labrado és, juntament amb Pompeu Casanovas i Josep Monserrat, un dels professors del curs Què passa, en realitat? Filosofia i periodisme a Catalunya (1900-1936).