Category Archives: UCE

Adriana Camprubí: «Les composicions obscenes desvirtuen el desig de la dona»

Adriana Camprubí és musicòloga. Ha estat a la Universitat Catalana d’Estiu 2016 per impartir la lliçó Eròtica i obscenitat en la lírica trobadoresca, en què va analitzar algunes composicions dels trobadors medievals. El curs forma part de l’àrea de música.

Mercè Corretja: «Em crec el termini de divuit mesos. I el Parlament també se’l creu»

Mercè Corretja imparteix avui la sessió El desenvolupament del procés de transició nacional en clau interna en el marc dels cursos de l’àrea de dret Transicions nacionals i processos constituents.

Carme Junyent: «Qüestionar el gènere és no haver entès res»

Des de dissabte, la lingüista Carme Junyent es qüestiona La llengua i la cultura, són indestriables? dintre del curs de l’àrea de llengua Intercanvis lingüístics i processos sociolingüístics a l’àrea mediterrània.